2019 SS POP UP STORE
MARCH SCHEDULE


3/6(wed) - 3/12(tue)
ISETAN SHINJUKU 2F

3/13(wed) - 3/26(tue)
NIHONBASHI MITSUKOSHI 2F

3/19(tue) - 3/25(mon)
SEIBU SHIBUYA 3F